Tālmācības stundu plāns

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
      Angļu val.(pl.9.20-pl.10.00)  
Solfedžo Latviešu val. Matemātika Matemātika Klases stunda
Latviešu val. Latviešu val. Matemātika Matemātika Matemātika
Latviešu val. Vizuālā m. Latviešu val. Dabas zin. Mājturība
Soc.zin.   Literatūra Angļu val.(pl.13.15-pl.13.55)  Kristīgā māc.
Angļu val.(pl.14.15-pl.14.55)  Sports      Sports

Tiešsaiste zoom.us pirmdienās pl.11.00, pārējās dienās pl.10.00