Mācību gada noslēguma P/d matemātikā 4.klasei

13.05.20.

1.Sakārto dotos skaitļus augošā secībā /3 p./:

35050; 350000; 35005; 350500; 350050; 35500!

2.Risini rakstos! /8 p./

268426 + 43428 =

123412 + 51263 + 325325 =

 

950402 – 38348 =

40042 – 39865 =

 

41309 7 =

40187 56 =

 

48752 : 8 =

960480 : 42 =

 

3.Risini saistītajā pierakstā! /6 p./

27 + 3 (42 – 39) =

400 – 250 : 5 2 =

 

4.Teksta uzdevumu risini pilnajā pierakstā!

       Ja mašīna brauktu ar ātrumu 72 km/ h, tad tā ceļa posmu nobrauktu 12 stundās. Taču sliktā ceļa dēļ mašīna šo ceļa nobrauca 16 stundās. Ar kādu ātrumu brauca mašīna?

 

 

5. Aprēķini vienādojuma sakni (nezināmo) un pārbaudi tās pareizību! / 4 p./

1692 : a = 36                m – 98 = 1098

 

6. Uzzīmē taisnstūri, kura malu garumi ir 7 cm un 5 cm!
Aprēķini šī taisnstūra perimetru (P) un laukumu (S)!
Iekrāso 3/5 no šī laukuma!  /5 p./7.Izsaki citādi! /4 p./

171824 g =

60450 m =

45307 centi =

429 min =

 

8.* Sešciparu skaitļa pēdējie trīs cipari 171. Zināms, ka tas dalās ar 19. Kāds ir šis sešciparu skaitlis? /2 p./

 

9.* Vilciens atiet pl. 10.40 un nokļūst gala stacijā pl. 13.10. Aprēķini attālumu starp stacijām, ja vilciena vidējais ātrums bija 60 km/ h! /2 p./