Kas vecākiem būtu jānodrošina mācību laikā?

  • Jāiekārto skolēnam darba vieta. Tai nav obligāti jābūt pie rakstāmgalda, var mācīties, kur ērtāk: dīvāna stūrī vai uz paklāja. Tomēr daļu laika būtu jāpavada pie galda ar taisnu muguru.
  • Jāpārbauda, vai skolotājs, sazinoties ar skolēnu tiešsaistē, dzirdēs viņa teikto.
  • Jānodrošina pauze starp mācībām, kurās vēlams iziet svaigā gaisā vai vismaz jāizvēdina telpa.
  • Jānodrošina, lai, izmantojot mācību laikā viedierīces, skolēns neuzdurtos nepiemērotam tīmekļa saturam.
  • Ik pa laikam jāpārbauda, kā skolēns tiek galā ar mācībām, jo sevišķi jaunāko klašu skolēniem.
  • Jāpalīdz skolēnam izplānot mācību diena.
  • Jānodrošina laiks un apstākļi fiziskām aktivitātēm.